Font Size

SCREEN

Layout

Direction

Menu Style

CpanelOCHRONA ŚRODOWISKA DLA FIRM I INWESTYCJI  
     
  Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze w zakresie ochrony środowiska, podmiotów działających i planowanych do uruchomienia inwestycji.

Swą pomoc oferujemy w poniższych zagadnieniach:

  • karta informacyjną przedsięwzięcia,
  • raport oddziaływania na środowisko,
  • pozwolenie zintegrowane,
  • operat wodnoprawny,
  • operat ochrony powietrza,
  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
  • zezwolenie na zbieranie, transport, odzysk, unieszkodliwianie odpadów,
  • inwentaryzacja przyrodnicza,
  • opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
  • ewidencje, zbiorcze zestawienia, raporty, wpisy (KOBIZE)

Szczegóły w ww. tematach - w sektorowym przedmiocie oferty.

Zapraszamy do współpracy!

EKORESORT, Danuta Kwaśniewska-Barczak

 
ekoresort, ochrona środowiska dla firm i inwestycji