Font Size

SCREEN

Layout

Direction

Menu Style

CpanelDECYZJA ŚRODOWISKOWA  
     
  Celem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w ramach zleconego zadania, w zależności od skali i rodzaju inwestycji, wykonujemy kartę informacyjną przedsięwzięcia bądź raport oddziaływania na środowisko.

Zapraszamy do skorzystania z usług doradczych w zakresie kwalifikacji przedsięwzięć - określenia konieczności uzyskania decyzji środowiskowej, bądź jej braku.

 
decyzje środowiskowe