Font Size

SCREEN

Layout

Direction

Menu Style

CpanelEMISJA DO POWIETRZA  
     
  Celem uzyskania pozwolenia na emisję gazów i/lub pyłów do powietrza opracowujemy operaty ochrony powietrza.Sporządzamy:
  • kartę zgłoszenia instalacji,
  • ewidencje opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów i/lub pyłów do powietrza:
    • ze źródeł technologicznych
    • z przeładunku benzyn silnikowych
    • z kotłów
    • z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych
 
emisja do powietrza; ochrona powietrza