Font Size

SCREEN

Layout

Direction

Menu Style

CpanelGOSPODARKA ODPADAMI  
     
  Prowadzimy:
  • ewidencję odpadów

Sporządzamy:

  • roczne zestawienia dotyczące odpadów - zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

W zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA możesz pobrać aktualny wzór:

  • karty przekazania odpadów
  • karty ewidencji
 
gospodarka odpadami