Font Size

SCREEN

Layout

Direction

Menu Style

CpanelOPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
     
  Sporządzamy:
  • ewidencje opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w zakresie:
    • wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza,
    • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
    • poboru wód,
    • składowania odpadów.

Naliczanie opłat odbywa się w trybie rocznym, w terminie do końca marca za poprzedni rok kalendarzowy.

 
opłaty za korzystanie ze środowiska