Font Size

SCREEN

Layout

Direction

Menu Style

CpanelPOZWOLENIE ZINTEGROWANE  
     
  IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control)

Rodzaj pozwolenia dedykowany dla tzw. dużych podmiotów gospodarczych, obejmujący działanie instalacji z uwzględnieniem wymagań technicznych - "najlepszych dostępnych technik" tzw. BAT-ów (Best Available Techniques) wraz z przedstawieniem ich oddziaływania na wszystkie komponenty środowiska (powietrze, woda, ziemia, odpady i hałas).

 
pozwolenie zintegrowane; IPPC