Font Size

SCREEN

Layout

Direction

Menu Style

CpanelPOZWOLENIE WODNOPRAWNE  
     
  Celem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego opracowujemy operaty wodnoprawne na:
 • szczególne korzystanie z wód:
  • pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
 • wykonanie urządzeń wodnych
 • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego

Sporządzamy:

 • ewidencje opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w zakresie:
  • poboru wód
  • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi
 
pozwolenie wodnoprawne